Vad händer hos barnmorskan?

Vad händer hos barnmorskan?

Att vänta barn är en tid i förändring och många frågor dyker upp. Hos oss på BB Stockholm Family träffar du erfarna barnmorskor som utgår ifrån dig och din partners behov.

Vi är glada över att återigen hälsa din partner välkommen med på besöken på barnmorskemottagningen.

På inskrivningssamtalet pratar vi om graviditeten, din hälsa, om förväntningar och oro som ni kanske har. Vi talar om kost, motion, droger, alkohol och fosterdiagnostik. Tillsammans med barnmorskan gör ni en upp en vårdplan för graviditeten. Behöver ni träffa en läkare bokas tid för detta så snart som möjligt.

Vi har barnmorskor som både arbetar på våra barnmorskemottagningar och på vår förlossning.

Gravid efter IVF-behandling eller äggdonation?

För dig som blivit gravid efter In Vitro Fertilisering (IVF), eller äggdonation kan hela processen ha inneburit en stor påfrestning, speciellt under perioden efter embryoåterförande fram till dagen för graviditetstest. De flesta studier visar att behovet av stöd är störst i tidig graviditet då oron för missfall är påtaglig, och att par med barnlöshetsproblematik upplever mer oro och ängslan under graviditet och förlossning.

Så snart du har fått reda på att du är gravid är du välkommen att boka ett inskrivningssamtal. 

 

Läs mer här!

Film om graviditetsvecka 20

Information för dig som är gravid runt vecka 20.