BB Stockholm bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och barnhälsovård samt preventivmedelsrådgivning och cytologisk provtagning.

BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under graviditet samt barnafödande. Vi bedriver verksamhet vid fyra barnmorskemottagningar (BMM) och en barnavårdscentral  (BVC). På barnmorskemottagningarna erbjuder vi vård under graviditet, preventivmedelsrådgivning och cytologisk cellprovtagning.

Patienter, blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet. Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Att visa varandra och de vi möter i vår yrkesutövning respekt är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm/Family.

Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Prima Vård  (51 %) och Danderyds sjukhus AB (49 %).

Läs mer här!

Kontakt

Kontakt

Ledningsgrupp BB Stockholm

ledningsgrupp

Ledningsgrupp BB Stockholm