BB Stockholms specialistmödravård och förlossningsmottagning ligger på plan 4, målpunkt Q på Danderyds sjukhus. Specialistmödravården är öppen dagtid på vardagar och vår förlossningsmottagning är öppen dygnet runt.

Dagtid har specialistmödravården bokade besök för planerade kontroller, ultraljud, förlossningsplanering och samtalsmottagning. Specialistmödravården nås på telefonnummer 08-123 570 20. 

Vår förlossningsmottagning tar emot akuta besök dygnet runt. Telefonnummer hit är 08-123 578 88, knappval 2.

Specialistmödravården skickar kallelser via Ekopost.  Det är en fördel om du har tillgång till den digitala brevlådan Kivra. I Kivra kommer du att kunna ta emot din kallelse från oss redan samma dag som den skickats och vi kan  lättare komma i kontakt med dig.

Du som besöker förlossningsmottagningen eller specialistmödravården är välkommen att ta med din partner eller annan stödperson, det vill säga en medföljande vuxen. Om du har fött och kommer på besök efter födseln får det nyfödda barnet såklart vara med dig. Vi ser helst att äldre syskon till barnet inte följer med. Mottagningen ligger i anslutning till eftervården och vi vill minimera risken för smittspridning till de små nyfödda barnen på BB. 

 

    Läs mer här!

    Kontakt

    Kontakt

    Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

    Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm