Barnhälsovårdens basprogram

Barnhälsovårdens basprogram

Barnhälsovårdens basprogram

0-14 dagar
Inskrivning på mottagningen eller hembesök av BHV-sjuksköterska

4 veckor
Läkarundersökning, utvecklingsbedömning

6-8 veckor
Utvecklingsbedömning, vaccination, enskilt mammasamtal

3 månader
Vaccination

5 månader
Vaccination, enskilt partner/pappasamtal 

6 månader
Läkarundersökning, utvecklingsbedömning

8 månader
Utvecklingsbedömning, tillväxtkontroll

10-12 månader
Läkarundersökning, utvecklingsbedömning

12 månader
Vaccination

18 månader
Utvecklingsbedömning och undersökning, vaccination

3 år
Språk- och utvecklingsbedömning, hälsosamtal

4 år
Utvecklingsbedömning inklusive syn-, hörselprövning och talscreening

5 år
Vaccination och synundersökning

Avslutande hälsosamtal inför skolstart

Läs mer här!