Föräldragrupp

Föräldragrupp

Föräldragrupp
Föräldragrupper är ett tillfälle att dela tankar och erfarenheter mellan föräldrar.

I föräldragruppen tar vi upp bland annat första tiden, infektioner, barnolycksfall, mat, sömn, tandhälsa, relationer med mera.

Föräldragruppen börjar träffas när barnet är kring 2-3 månader gammalt.

BHV-sjuksköterskan är en kunskapskälla och kan användas som ett bollplank på föräldragrupperna. Vårt mål är att skapa en varm och öppen atmosfär för gruppdiskussion.

Självklart är både mammor och pappor välkomna!

På grund av Corona pandemin kan vi för närvarande inte erbjuda föräldragrupper på BVC. För att ni ändå ska kunna träffas så samordnar vi nu en plats utomhus där man kan ses, byta kontaktuppgifter och umgås. Mötesplatsen är Parkleken vid Kronobergsparken på Kungsholmen.

 

Läs mer här!

BB Stockholm Family BVC Kungsholmen

Välkommen till vår barnavårdcentral! Vi nås på telefonnummer 08-120 555 91. Mottagningen har öppet alla dagar utom helgdagar.