Nyfödd

Om du/ni har synpunkter eller klagomål på vården bör ni i första hand kontakta vårdchef eller verksamhetschef för den verksamhet som det berör....

Publicerad av Lena Molander den 3 April, 2017 - 09:16

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är...

Publicerad av Lena Molander den 3 April, 2017 - 08:42
HBTQ baby

Föreställningarna om hur en familj kan se ut växer fram och förändras i takt med en ökad öppenhet för olikheter och ifrågasättande av gamla normer.

...

Publicerad av Redaktör den 17 Februari, 2017 - 08:53

BB Stockholms övergripande hållbarhetsåtagande är att ständigt förbättra våra processer till förmån för våra patienter, medarbetare och hälso- och...

Publicerad av Redaktör den 7 Februari, 2017 - 13:41

What happens in the first visit with your midwife?

In the first meeting with your midwife we talk about your pregnancy, your health...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 13:43

All women in Sweden between the ages of 23 and 60 are invited for a gynecological pap test. Having a gynecological pap test can help protect you against...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 12:07
Preventivmedel BBM

Welcome to BB Stockholm Family for free advice on contraceptive and sexual health. At our...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 12:03
Föräldrautbildning
Welcome to our courses in birth preparation! The course will be held by midwives and includes:
  • How the Health care system works in Sweden and the...
Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 11:48
The City of Stockholm offers parental support/family counselling

Family conselling offers help with cohabitation issues and...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 11:44

You can reach all BB Stockholm Family receptions on phone number 08-120 555 00.
Child Welfare Kungsholmen can be reached on phone number 08-120 555 30...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 11:34

Sidor