BVC

3års_elvis

Välkommen till det årliga besöket på BVC!

Barn utvecklas olika och vi ser fram emot att ta del av ditt barns utveckling.

Fokus ligger delvis ...

Publicerad av Redaktör den 22 Februari, 2018 - 16:50

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Via hemkommunens hemsida hittar du mer information...

Publicerad av Redaktör den 11 April, 2017 - 14:39

Om du/ni har synpunkter eller klagomål på vården bör ni i första hand kontakta vårdchef eller verksamhetschef för den verksamhet som det berör....

Publicerad av Lena Molander den 3 April, 2017 - 09:16

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är...

Publicerad av Lena Molander den 3 April, 2017 - 08:42
HBTQ baby

Föreställningarna om hur en familj kan se ut växer fram och förändras i takt med en ökad öppenhet för olikheter och ifrågasättande av gamla normer.

...

Publicerad av Redaktör den 17 Februari, 2017 - 08:53

Vi träffar många föräldrar och nyfödda barn i vårt arbete vilket påminner oss om hur oerhört viktigt det är att arbeta för att bevara miljön för...

Publicerad av Redaktör den 7 Februari, 2017 - 13:41

What happens in the first visit with your midwife?

In the first meeting with your midwife we talk about your pregnancy, your health...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 13:43

All women in Sweden between the ages of 23 and 60 are invited for a gynecological pap test. Having a gynecological pap test can help protect you against...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 12:07
Preventivmedel BBM

Welcome to BB Stockholm Family for free advice on contraceptive and sexual health. At our...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 12:03
Föräldrautbildning
Welcome to our courses in birth preparation! The course will be held by midwives and includes:
  • How the Health care system works in Sweden and the...
Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 11:48

Sidor