För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Senaste inlägg

Specialistmödravård

På BB-Stockholm har vi en specialistmödravård dit alla våra inskrivna mammor kan vända sig om graviditeten blir komplicerad. Vår mottagning är...

Om värkarna kommer igång för tidigt försöker man stoppa upp förloppet med hjälp av medicin. Ibland går det inte att förhindra en förlossning och...

Ibland behöver man öka övervakningen av den gravida kvinnan eller det väntade barnet. Då vårdas man inneliggande på vår antenatalavdelning....

Ett planerat kejsarsnitt görs i slutet av graviditeten så nära det datum barnet är beräknat att födas som möjligt, med andra ord cirka en vecka...

Tvillingar eller fler

Det är vanligt att blivande tvillingföräldrar får besked om att de väntar två barn i samband med en ultraljudsundersökning. Detta väcker för det...

Sidor