För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Senaste inlägg

Vid hembesöket går vi tillsammans igenom barnhälsovårdens basprogram och informerar om vilket stöd BVC kan erbjuda. BHV-sjuksköterskan väger och undersöker...

ledningsgrupp

BB Stockholm

VD BB Stockholm
Åsa Wijkström
 +46 (0)70-736 25 05
asa....

Under informationskvällen går vi bland annat igenom:

  • hur vi jobbar på BB Stockholm
  • när det dags att åka in
  • ...

När du fått tid hos en barnmorska kan du fylla i en hälsodeklaration och dokumentet med informationen om biobank av Stockholms läns landsting...

Lediga jobb

BB Stockholm slutenvård och öppenvård arbetar ständigt för att vara attraktiva arbetsplatser och ha professionella medarbetare. Känner du att du skulle...

Sidor