För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Aktuellt

INFORMATION OM COVID-19 (nya coronaviruset). Om du tror att du eller ditt barn kan ha blivit smittad av det nya viruset Covid-19 ska du ringa 1177 för råd om vad du ska göra. Är du inte sjuk men har allmänna frågor om Covid-19? Ring det nationella informationsnumret 113 13. Vid kontakt med oss vid förlossningsstart kommer du att tillfrågas om eventuella symtom på övre luftvägsinfektion som hosta och feber.

 

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19
Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19. Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Flera svenska studier är på gång och Folkhälsomyndigheten har fått ta del av ännu så länge opublicerade uppgifter som visar på en viss förhöjd risk för mamman för bland annat blodproppar, och för preeklampsi, så kallad havandeskapsförgiftning. Folkhälsomyndigheten har därför förstärkt sina rekommendationer om att gravida ska vara extra försiktiga. Detta gäller alla gravida och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36 och inför förlossningen.

Risken för allvarlig sjukdom kan också öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma.

Alla gravida bör allmänt vara extra noggranna med att följa de rekommendationer som finns om att hålla avstånd, vara noga med handhygien, samt undvika sociala kontakter utanför en mindre krets och undvika trängsel.

Gravida bör inte heller utsättas för smittorisk på sin arbetsplats. Den typen av risk förekommer framförallt inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Folkhälsomyndigheten uppmanar också alla gravida att vaccinera sig mot den vanliga säsongsinfluensan.

BB Stockholm på Danderyds Sjukhus och Mörby Hotell
BB Stockholm följer Danderyd Sjukhus bestämmelser för medföljande partner till gravida. Eftersom sjukhusmiljön är speciell jämfört med resten av samhället så har Danderyd tillsvidare beslutat att vara restriktiva med att tillåta besök och medföljare till avdelningar och mottagningar.
För BB Stockholm innebär det att partner alltid är välkommen till en födande kvinna samt att stanna kvar under hela eftervårdstiden (Den medföljande får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber). På BB erbjuder vi endast enkelrum.
Nu öppnar vi upp för medföljande partners vid besök till återbesöksmottagningen och hörseltest. Vi avvaktar tills vidare med syskon på grund av infektionsrisken för de nyfödda barnen.

Till specialistvården och ultraljudmottagningen har vi fortsatt begränsat antal i lokalerna och vi ber partner att inte följa med. Vid speciella omständigheter görs undantag, vänligen ring mottagning i förväg om du har ett mycket stort behov av detta. Detta gäller alla kvinnor och deras partners även om man är fullt vaccinerad. Personalen kommer att bära munskydd i patientnära arbete och i lokalerna, och vi ber er att göra det samma.

Till vår samtalsmottagning på Hotell Mörby är partner välkommen att följa med: Tyvärr finns ingen möjlighet för syskon att komma till sjukhuset eller vid återbesöket.

Informationsmöten och kurser
Alla våra kurser för gravida på Kungsholmen och Danderyds Sjukhus är inställda tillsvidare. Videolänk med information och föräldrakurs finns på vår hemsida.

BVC och Amningsmottagning
Från 9 februari öppnar vi upp för medföljande partners/föräldrar på amningsmottagningen och BVC. Vi avvaktar tills vidare med syskon på grund av infektionsrisken för de små barnen.

Barnmorskemottagningar
Från 9 februari öppnar vi upp för medföljande partners på BMM.

Drop-in: Från och med 2020-03-16 tills vidare är alla drop-in mottagningar stängda för preventivmedel och cellprovtagning. Vi erbjuder istället bokningsbara tider via telefon och 1177:

1177 - BB Stockholm Family City 
1177 - BB Stockholm Family Kungsholmen 
1177 - BB Stockholm Family Ekerö
1177 - BB Stockholm Family Sickla

Cellprovtagning
Efter uppehåll relaterat till coronapandemin startar vi med gynekologisk cellprovtagning igen fr o m vecka 35, 2021.

För att minska risk för smittspridning och trängsel i väntrum enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är våra drop-in-mottagningar fortsatt stängda. Du kommer istället få en kallelse till en bokad tid när det är dags för dig att ta cellprov.

Du som blev kallad 2021 och ännu inte tagit ditt prov ska invänta en ny kallelse. Det är den mottagning som står angiven på kallelsen som utför provtagningen.

Covid-19 och graviditet och födsel
Vi får många frågor om Covid -19 (Corona virus) graviditet och förlossning. Här kommer några frågor och svar baserade på aktuell forskning och klinisk erfarenhet och aktuella riktlinjer.

Vad kan jag göra för att minska risken för att infekteras av Corona virus?
Tvätta dina händer ofta, innan och efter måltider, efter toalettbesök och i övrigt regelbundet under dagen. Tvål och vatten fungerar bra men lägg ned tid på handtvätt, slarva inte. Handsprit är effektivt mot detta virus. Håll avstånd till andra undvik restaurangbesök och andra situation där många människor samlas.

Vad gäller vid resor?
Följ myndigheternas råd när det gäller resande till vissa regioner. För närvarande avråds alla från icke nödvändiga resor. Vi skriver inga intyg för resor just nu.

Vad ska jag göra om jag tror att jag drabbats av Corona virus eller har blivit exponerad genom någon infekterad person?
Tecken på Corona virus är hög feber och/eller en ny kontinuerlig hosta, halsont, muskelvärk, huvudvärk och svårighet att andas i vissa fall. Håll dig hemma och kontakta 1177 för råd. Du ska inte besöka vården såvida du inte är så sjuk att du behöver vård på akutsjukhus.

Om du är hemma på grund av misstanke om Corona virus infektion bör du kontakta din barnmorska och informera om detta. Det gäller också om du har bekräftad infektion.

Om du har problem relaterade till din graviditet ringer du till den förlossningsklinik där du är listad. Du ska då uppge att du har symtom som kan vara tecken på Coronavirus. Barnmorska/koordinator på kliniken kommer instruera dig hur du ska gå till väga för att komma till sjukhus eller ge dig råd i övrigt.

På sjukhus i Stockholm provtas just nu endast patienter som kräver slutenvård. Inga anhöriga provtas. När det är dags att föda barn ska din medföljande person vara helt frisk. På alla kliniker/sjukhus gäller begränsningen att endast en närstående får vara med under födsel. Frisk Doula får vara närvarande.

Just nu förändras läget från dag till dag och riktlinjer för vad som gäller kan därför förändras. Tänk på att visa hänsyn och omtanke om varandra. Håll dig hemma om du har symtom på virusinfektion till och med två dagar efter att symtomen avklingat.

 

Läs mer

Event

Eventet är uppskjutet tills vidare. Håll utkik på hemsida och sociala medier för uppdateringar.

 

Du kommer att få möta ...

Sidor

Nyheter

Varmt välkommen till gruppträff i fjärde trimestern på BB Stockholm Family!

Nyblivna mammor och barn träffas i grupp för att tillsammans med...

Du som är gravid runt vecka 20 kan boka in dig på en informationsträff som handlar om just den tiden i graviditeten. Vi informerar om fysiska och psykiska...

  Vi  har som målsättning att ringa upp alla kvinnor efter födseln, för att stämma av hur födseln har varit och hur familjen mår. Vi följer upp amning eller...

Här på familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Ni har tillgång till...

– Jag har arbetat som färdig barnmorska i precis tre år nu, säger Liza. Jag hade min praktik här och kände direkt att jag ville vara kvar. Redan då fanns...

– BB Stockholm har en väl etablerad vårdideologi som genomsyrar hela verksamheten.

Målet för oss är att arbeta evidensbaserat och att de som kommer...

– Det som är fantastiskt med mitt jobb på BB Stockholm är jag får vara människa, säger Katarina. Alla här gör sitt yttersta för att varje enskild kvinna ska...