När barnet är fött börjar eftervården på BB.

Här fokuserar vi tillsammans med er på det nyfödda barnet, kvinnans kropp efter födseln och den nyblivna familjen. Det ska kännas tryggt för er att gå hem.

Vi rekommenderar alla att stanna sex timmar efter födseln, därefter varierar vårdtiden utifrån behov. När kriterierna för hemgång är uppfyllda  och det är dags att åka hem erbjuds alla ett telefonsamtal från en barnmorska dagen efter hemgång. Om allt är bra och det fungerar vid telefonsamtalet så är nästa steg att komma åter för ett återbesök som brukar ske efter 1-3 dagar. 

 

Läs mer här!

Startkit - På BB

Startkit - På BB

Startkit BB Stockholm - praktiska råd om det nyfödda barnet

Kontakt

Kontakt