För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Bäckenbotten och bristningar

Bäckenbotten och bristningar

Allt färre föderskor drabbas av sfinkterskador under förlossning. På BB Stockholm har andelen bristningar halverats de senaste åren mycket tack vare ökad kunskap och förbättrade rutiner.

Precis som i övriga landet så arbetar vi för att framfödandet ska gå långsamt, vi håller varmt och vått mot mellangården och hjälper föderskan till en bra förlossningsställning. Vid behov är vi två barnmorskor vid framfödandet och oftast är vi två vid diagnostisering. 

På BB Stockholm finns det en bäckenbottengrupp med barnmorskor, undersköterskor och läkare som har till uppgift att driva arbetet med att minska skadorna, arbeta för korrekt diagnostisering och suturering. 

På Graviditetsregistrets hemsida kan du gå in under fliken 'Publik Statistik' och se mer statistik om bristningar och andra utfall under förlossning.

Hör av dig till vår barnmorska och vårdutvecklare Lotta på email charlotte.elvander(@)bbstockholm.se om du har ytterligare frågor!

 

    Filippa

    Underlivet efter du har fött

    Uppföljning efter födseln

    På BB Stockholm Family arbetar vi aktivt med uppföljning efter födseln. Ditt mående är viktigt för oss.